Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện CSND lần thứ XVII thành công tốt đẹp
Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên Học viện

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện CSND; Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND. Về phía Đoàn thanh niên cấp trên có đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó trưởng Ban, Ban kiểm tra TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thiếu tá Đồng Đức Vũ - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Thượng úy Nguyễn Quang Mạnh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục Chính trị CAND. Đại hội còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức quần chúng thuộc Học viện CSND; đại diện Đoàn Thanh niên các học viện, trường CAND, các cơ sở đoàn kết nghĩa với Đoàn Thanh niên Học viện; các đồng chí nguyên là Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện qua các thời kỳ cùng 240 đại biểu đại diện cho hơn 5.100 đoàn viên của Học viện.

Tiết mục văn nghệ chào mừng do Đoàn Nghệ thuật quần chúng Học viện biểu diễn

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Học viện CSND lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2019 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá một cách khách quan, toàn diện việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Học viện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2014 - 2017. Trên cơ sở đó, tiếp thu ý kiến xây dựng của các đại biểu, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động và các chỉ tiêu phấn đấu của tuổi trẻ Học viện CSND trong nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2017, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Học viện tiếp tục có bước phát triển toàn diện, ổn định, vững chắc; một số lĩnh vực hoạt động có sự đổi mới, tạo ra bước đột phá. Các phong trào Đoàn đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành và của Học viện.

Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Đại hội

Nội dung các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” đã được Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Các cuộc vận động và các hoạt động xã hội như phong trào “Tuổi trẻ Học viện CSND học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Tuổi trẻ Học viện CSND hướng về biển đảo, biên cương của Tổ quốc”, phong trào hiến máu nhân đạo, tình nguyện chung sức vì cộng đồng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ… không những có tác dụng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tinh thần yêu ngành, yêu nghề, trách nhiệm đối với xã hội của tuổi trẻ, mà còn thiết thực chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên, đồng thời nâng cao vai trò, vị trí của Đoàn Thanh niên và đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội và nhân dân.

Đại úy Lê Văn Tư, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện nhiệm kỳ 2014 - 2017 phát biểu tại Đại hội

Phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Ngành và của Học viện, Đại hội đã xác định phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019 với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Học viện CSND đổi mới, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp, chung tay xây dựng Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Quốc gia”.

Đại biểu tham luận tại Đại hội

Các đại biểu đã nhất trí thông qua 05 chỉ tiêu và nhiệm vụ cơ bản trong công tác đoàn và phong trào thanh niên Học viện nhiệm kỳ 2017 - 2019, đó là: (1) Đổi mới, tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; (2) nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đoàn viên thanh niên; (3) đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; (4) tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng động, tăng cường lực lượng về cơ sở; (5) tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu 15 đoàn viên xuất sắc vào Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2017 - 2019 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX gồm 23 đồng chí.

Các đại biểu bầu cử Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện nhiệm kỳ 2017 - 2019

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, đặc biệt là những thành tích xuất sắc mà đoàn viên, thanh niên Học viện CSND đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2017, qua đó đã đóng góp vào những thành tích chung của Học viện CSND trên tất cả các mặt công tác, góp phần xây dựng Học viện CSND ngày càng phát triển lớn mạnh.

Trước những tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đồng chí Phó Giám đốc Học viện đề nghị trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Học viện cần thực sự đổi mới công tác đoàn và phong trào thanh niên, đổi mới phải gắn với thực tiễn công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, tham mưu, phục vụ, rèn luyện của đoàn viên thanh niên Học viện; đổi mới cách tổ chức các hoạt động phong trào để đoàn viên tự nguyện tham gia và có sức lan tỏa sâu rộng; đổi mới công tác tuyên truyền các hoạt động đoàn một cách có chất lượng, đi vào chiều sâu…

Vấn đề khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên Học viện CSND cũng được đồng chí Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh tại Đại hội. Theo đó, đồng chí đề nghị mỗi đoàn viên thanh niên Học viện cần xác định khởi nghiệp trong lực lượng vũ trang gắn với mục tiêu bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân phải được tiến hành ngay khi bước chân vào Học viện. Đoàn viên thanh niên Học viện cần tích lũy tri thức, trang bị kỹ năng mềm, rèn luyện ý chí, bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật và văn hóa ứng xử trong lực lượng vũ trang.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Giám đốc Học viện kêu gọi tuổi trẻ Học viện CSND phấn đấu hết mình cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Học viện nói riêng, sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng CAND nói chung; tuổi trẻ Học viện phải luôn đổi mới, chủ động, tích cực, sáng tạo để khởi nghiệp, tiến tới lập nghiệp thành công; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Học viện lần thứ XVII.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện nhiệm kỳ 2017 -2019 ra mắt tại Đại hội

Thành công của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện CSND lần thứ XVII đã khẳng định công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua đã phát huy tốt những thành tích đã đạt được, tiếp tục phát triển toàn diện, ổn định, bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, của Học viện và của Đoàn Thanh niên trong từng giai đoạn, góp phần vào thành tích chung của Học viện. Với kết quả đó, vị trí của Đoàn Thanh niên Học viện ngày càng được khẳng định, bản lĩnh chính trị của đoàn viên ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Học viện, phấn đấu xây dựng Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Quốc gia trước năm 2020.

PV

Gửi cho bạn bè

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc với Học viện CSND Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc với Học viện CSND

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc với Học viện CSND

Sáng 23/4/2024, Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đã làm việc tại Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) về công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, công tác giáo...