1 2 3
Học viên chuyên ngành Cảnh sát điều tra học tập thực tế tại Công an tỉnh Nam Định Học viên chuyên ngành Cảnh sát điều tra học tập thực tế tại Công an tỉnh Nam Định

Học viên chuyên ngành Cảnh sát điều tra học tập thực tế tại Công an tỉnh Nam Định

Trong 02 ngày 23/9 và 24/9/2022, Khoa Cảnh sát điều tra - Học viện CSND đã tổ chức cho lớp B3B-D45 học tập thực tế tại Công an tỉnh Nam Định. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy - học tập, gắn lý thuyết...