1 2 3 4 5 6
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam và gặp gỡ cán bộ Hội Phụ nữ qua các thời kỳ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam và gặp gỡ cán bộ Hội Phụ nữ qua các thời kỳ

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam và gặp gỡ cán bộ Hội Phụ nữ qua các thời kỳ

Ngày 19/10/2020, Học viện CSND đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam và giao lưu, gặp gỡ cán bộ Hội Phụ nữ Học viện qua...