1 2 3 4 5
Công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương niên hạn năm 2020 Công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương niên hạn năm 2020

Công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương niên hạn năm 2020

Ngày 29/5/2019, Học viện CSND đã tổ chức Lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương niên hạn 2020. Tham dự và chủ trì buổi lễ có Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện cùng đại diện lãnh đạo các đơn...