1
Tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh THPT trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm Tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh THPT trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh THPT trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Sáng ngày 23/9/2019, tại trường THPT Xuân Đỉnh, Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông đã phối hợp với Quận đoàn Bắc Từ Liêm tổ chức tuyên truyền an ninh trật tự và an toàn giao thông cho 1000 học sinh....