1
Khai giảng lớp Bồi dưỡng quy hoạch chức danh Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc năm 2019 Khai giảng lớp Bồi dưỡng quy hoạch chức danh Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc năm 2019

Khai giảng lớp Bồi dưỡng quy hoạch chức danh Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc năm 2019

Ngày 13/11/2019, Học viện CSND đã tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng quy hoạch chức danh Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc và tương đương khối Cảnh sát trong lực lượng CAND năm 2019. Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện dự và chủ trì...