1
Tổng kết công tác Công đoàn, phong trào công nhân lao động năm 2020 và triển khai công tác năm 2021 Tổng kết công tác Công đoàn, phong trào công nhân lao động năm 2020 và triển khai công tác năm 2021

Tổng kết công tác Công đoàn, phong trào công nhân lao động năm 2020 và triển khai công tác năm 2021

Ngày 26/01/2021, Học viện CSND đã tổ chức chương trình tổng kết công tác Công đoàn, phong trào công nhân lao động năm 2020, triển khai công tác năm 2021 và trao quà tết, trao Bằng khen, Giấy khen các cấp cho các tập thể, cá nhân thuộc Công đoàn...