1
Học viện Cảnh sát nhân dân giành ngôi vị quán quân trong Hội thi “Festival Hán ngữ học viên các trường Đại học khu vực phía Bắc - 2018” Học viện Cảnh sát nhân dân giành ngôi vị quán quân trong Hội thi “Festival Hán ngữ học viên các trường Đại học khu vực phía Bắc - 2018”

Học viện Cảnh sát nhân dân giành ngôi vị quán quân trong Hội thi “Festival Hán ngữ học viên các trường Đại học khu vực phía Bắc - 2018”

Ngày 22/9/2018, “Festival Hán ngữ học viên các trường Đại học khu vực phía Bắc - 2018” đã chính thức được khai mạc tại cơ sở 2 của trường Đại học Thủ đô Hà Nội tại Sóc Sơn (Thành phố Hà Nội).