1
Đảng bộ cơ sở phòng Quản lý học viên tổng kết công tác đảng năm 2019 Đảng bộ cơ sở phòng Quản lý học viên tổng kết công tác đảng năm 2019

Đảng bộ cơ sở phòng Quản lý học viên tổng kết công tác đảng năm 2019

Ngày 17/01/2020, Đảng bộ cơ sở phòng Quản lý học viên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai công tác trọng tâm năm 2020 và gặp mặt cán bộ Đảng, cấp ủy trực thuộc nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Thiếu...