1
Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 1 chuyên ngành Tư pháp hình sự Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 1 chuyên ngành Tư pháp hình sự

Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 1 chuyên ngành Tư pháp hình sự

Ngày 23/7/2018, Học viện CSND đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng, trao Bằng tốt nghiệp đại học cho 310 sinh viên chuyên ngành Tư pháp hình sự, hệ dân sự niên khóa 2014 - 2018. ...