[Infographics] Nội dung tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản"

Sự ra đời của tác phẩm vĩ đại này đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận của chủ nghĩa Mác bao gồm ba bộ phận hợp thành: triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa cộng sản khoa học.


BBT

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Hội nghị sơ kết 03 năm đào tạo cao cấp lý luận chính trị và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương Hội nghị sơ kết 03 năm đào tạo cao cấp lý luận chính trị và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương

Hội nghị sơ kết 03 năm đào tạo cao cấp lý luận chính trị và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương

Ngày 25/11/2020, Học viện CSND đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm đào tạo cao cấp lý luận chính trị và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương. Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. ...