1
Cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân hưởng ứng chương trình “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” Cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân hưởng ứng chương trình “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”

Cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân hưởng ứng chương trình “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”

Trong tháng 8, 9/2023, Học viện CSND đã tổ chức 03 đợt hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”. Đông đảo cán bộ và học viên của Học viện đã tham gia hiến máu với gần 1000 đơn vị máu an toàn đã được...