1
Phối hợp tổ chức khóa tập huấn “Điều tra thân thiện với người chưa thành niên và nhạy cảm giới cho cán bộ Cảnh sát hình sự, Công an các đơn vị địa phương” Phối hợp tổ chức khóa tập huấn “Điều tra thân thiện với người chưa thành niên và nhạy cảm giới cho cán bộ Cảnh sát hình sự, Công an các đơn vị địa phương”

Phối hợp tổ chức khóa tập huấn “Điều tra thân thiện với người chưa thành niên và nhạy cảm giới cho cán bộ Cảnh sát hình sự, Công an các đơn vị địa phương”

Ngày 6/12/2022, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc khóa tập huấn “Điều tra thân thiện với ngưởi chưa thành niên và nhạy cảm giới cho cán bộ Cảnh sát hình sự, Công an các đơn vị địa phương” do Viện Khoa học Cảnh sát (Học viện CSND)...