1
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho lãnh đạo cấp Phó Trưởng phòng và tương đương khối Cảnh sát Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho lãnh đạo cấp Phó Trưởng phòng và tương đương khối Cảnh sát

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho lãnh đạo cấp Phó Trưởng phòng và tương đương khối Cảnh sát

Ngày 27/3/2023, Học viện CSND đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho lãnh đạo cấp Phó Trưởng phòng và tương đương, khóa 3 năm học 2022 - 2023. Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện dự...