Đề cương tuyên truyền 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên năm 2018

I. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - chặng đường 87 năm xây dựng và trưởng thành

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng và Bác Hồ đã nhận thấy sự cần thiết phải thành lập tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi. Chính vì thế, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá I) tháng 10/1930 đã ra “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động”.

Thực hiện Án nghị quyết tháng 10/1930, các cơ sở Đoàn đã được xây dựng trên khắp cả nước từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, hệ thống của Đoàn chưa được thống nhất và Đoàn chưa có sinh hoạt riêng. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai tại Sài Gòn từ ngày 20 đến 26/3/1931, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Phú  - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên. Trên cơ sở nghiên cứu bức thư của Ban Chấp hành Quốc tế Thanh niên Cộng sản gửi cho Đảng ta, Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nghị quyết lần thứ nhất (tháng 10/1930).

Đến tháng 3/1931, sau một quá trình chuẩn bị, được sự lãnh đạo và tổ chức của Hội Việt Nam cách mạng Đông Dương Đảng Cộng sản Đông Dương; sự lãnh đạo, trực tiếp bồi dưỡng, đào tạo của Nguyễn Ái Quốc, tổ chức cơ sở Đoàn ở nước ta “từ bắt đầu hiếm hoi” với một nhóm nhỏ 8 thiếu niên do Bác Hồ trực tiếp chăm sóc dìu dắt, sau 5 năm đã phát triển và trưởng thành vượt bậc. Lúc này, trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam của nước ta đã xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với hơn 1.500 đoàn viên. Ở một số địa phương, đã hình thành Đoàn từ cơ sở huyện, tỉnh, dần dần đã trở thành lực lượng hùng hậu, xung kích của Đảng, cống hiến hết mình trong cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng Tổ quốc Việt Nam quang vinh.

Thể theo nguyện vọng và đề nghị của tuổi trẻ cả nước, của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, được sự đồng ý của Bộ chính trị và Bác Hồ kính yêu, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (họp từ ngày 22 đến ngày 25/3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là Ngày thành lập Đoàn. Từ đó, ngày 26/3 hàng năm trở thành Ngày kỷ niệm, tôn vinh truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Ngay sau khi thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô - viết Nghệ Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

Tháng 7/1936, Hội nghị Trung ương Đảng đã định ra đường lối chuyển hướng nhiệm vụ từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương tiếp nối truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương tích cực vận động thanh niên đấu tranh chống thực dân, đế quốc, phản động tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ, trong tình hình mới, tổ chức Đoàn phải chuyển vào hoạt động bí mật và xây dựng tổ chức chặt chẽ với tên mới là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.

Mùa xuân năm 1941, Bác Hồ trở về nước cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, Người đã chủ trì Hội nghị Trung ương VIII tại Pắc Bó, Cao Bằng. Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam ra đời tiếp nối sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của các tổ chức thanh niên trước đó do Đảng, Bác Hồ tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, Đoàn Thanh niên Cứu quốc và tuổi trẻ cả nước đã xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vùng lên tiến hành thành công Cách mạng tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng, đoàn viên, thanh niên là lực lượng hăng hái đi đầu trong phong trào chống “giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”. Thời gian độc lập không được bao lâu, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, cả dân tộc lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ, hy sinh. Tiêu biểu cho những ngày đầu kháng chiến là tuổi trẻ Sài Gòn - Chợ Lớn đã thành lập các đội Thanh niên xung phong cảm tử, thanh niên tự vệ kiên quyết đánh trả kẻ thù. Tại Thủ đô Hà Nội suốt 60 ngày đêm, nhiều chiến sỹ với tuổi đời còn rất trẻ đã ôm bom ba càng chặn xe tăng giặc ngay trên đường phố.

Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I được tổ chức tại Đại Từ, Thái Nguyên (từ ngày 07 đến ngày 14/02/1950) với chủ đề “Chiến đấu và xây dựng tương lai”. Phát huy thành công của Đại hội, hàng vạn nam nữ thanh niên hăng hái xung phong tham gia phục vụ các chiến dịch, phong trào “Tòng quân giết giặc lập công” phát triển khắp mọi nơi. Sau chín năm trường kỳ kháng chiến, tháng 5/1954, quân và dân ta đã làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Trong cuộc trường kỳ kháng chiến ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương tuổi trẻ kiên cường, dũng cảm như: Trần Văn Ơn, Võ Thị Sáu, La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Nguyễn Thị Chiên, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện... Họ thật xứng đáng đại diện cho một lớp trẻ “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Ngày 19/10/1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết đổi tên Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (từ ngày 25/10 đến ngày 04/11/1956), Bác Hồ đã ân cần căn dặn: “Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà”. Từ sau Đại hội, tuổi trẻ miền Bắc đã dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất để khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng xã hội mới. Hàng vạn thanh niên tham gia xây dựng các công trình thủy lợi, khai hoang phục hóa đất đai; hàng triệu thanh niên hăng hái theo học các lớp bổ túc văn hóa... Ở miền Nam, phong trào đấu tranh chính trị của thanh niên, học sinh - sinh viên tuy bị đế quốc Mỹ và tay sai đàn áp dã man song không hề nao núng. Trong những ngày đồng khởi, các đội “Trung kiên”, “Xung phong” do thanh niên đảm nhận đã được thành lập ở khắp mọi nơi, tiến hành vây đồn, lấy bốt, trừ gian, phá ấp chiến lược... Tiêu biểu cho tinh thần ấy là chị Trần Thị Lý, người con gái anh hùng đất Quảng nhiều lần bị địch bắt, mang trong mình nhiều vết thương nhưng không hề nhụt chí trước quân thù.

Từ ngày 23 đến ngày 25/3/1961, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III được triệu tập tại Hà Nội, Đại hội đã phát động phong trào “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”. Tháng 8/1964, đế quốc Mỹ leo thang gây chiến tranh phá hoại bằng không quân đối với miền Bắc, tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội đã phát động phong trào “Ba sẵn sàng”. Được sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đoàn, phong trào đã phát triển sâu rộng trong cả nước. Ở miền Bắc, hàng triệu đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia phong trào “Ba sẵn sàng” nêu cao quyết tâm chi viện cho chiến trường miền Nam với tinh thần “Chưa thắng giặc Mỹ, chưa về quê hương”.

Tháng 02/1965, Đại hội Đoàn Thanh niên toàn miền Nam đã phát động phong trào “Năm xung phong”, sau một thời gian ngắn, có hàng vạn đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào này. Từ phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân với những chiến công xuất sắc như: Bảy dũng sỹ Điện Ngọc, Quảng Nam anh dũng đánh trả một tiểu đoàn địch; Tạ Thị Kiều tay không đoạt bốt giặc; Lê Thị Hồng Gấm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng không chịu đầu hàng giặc; Dũng sỹ diệt Mỹ - Anh hùng Lê Mã Lương với lẽ sống “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân thù”; câu nói bất hủ của người thợ điện trẻ tuổi Nguyễn Văn Trỗi “Còn giặc Mỹ thì không có hạnh phúc” đã gây xúc động cho tuổi trẻ và nhân dân tiến bộ khắp 5 châu; lời hô của Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân “Nhằm thẳng quân thù mà bắn!” đã trở thành hiệu lệnh thúc giục quân và dân ta xông lên tiêu diệt quân thù.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đảng, thể theo nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được  mang tên Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm nên một đại thắng mùa xuân năm 1975, cả nước thống nhất và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong chiến thắng vĩ đại ấy, có sự đóng góp to lớn của đoàn viên, thanh niên trên khắp các mặt trận. Đảng ta, nhân dân ta, Đoàn ta đã giáo dục, rèn luyện một thế hệ thanh niên Việt Nam vô cùng dũng cảm, thông minh, không sợ gian khổ, hy sinh, quyết chiến - quyết thắng. Sau ngày thống nhất nước nhà, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) đã ra quyết định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV đã được tiến hành tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Ba xung kích” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vào thời điểm này, hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”; gần 9 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào “Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; hàng chục vạn thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Tiếp đó là các phong trào “Hành quân theo bước chân những người anh hùng” đã thu hút gần 6 triệu đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia và “Hành quân theo chân Bác” đã có 10 triệu thiếu niên nhi đồng tham gia.

Từ ngày 27 đến ngày 30/11/1987, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V đã phát động phong trào “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (diễn ra từ ngày 15/10 đến 18/10/1992). Tháng 02 năm 1993, Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI đã quyết định triển khai hai phong trào lớn là “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”, được đông đảo đoàn viên thanh niên cả nước hưởng ứng sôi nổi và nhiệt tình.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII (từ ngày 26 đến ngày 29/11/1997) đã quyết định tiếp tục phát triển và nâng hai phong trào trên lên một tầm cao mới. Năm 2000, Bộ Chính trị và Chính phủ quyết định là “Năm thanh niên Việt Nam”. Từ thời điểm này phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển mới, đi vào thực tiễn, được đông đảo các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên ấn tượng tốt đẹp về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới. Tổ chức Đoàn các cấp đã chủ động đề xuất và đảm nhận hàng ngàn chương trình, dự án kinh tế - xã hội quan trọng, tiêu biểu như: Dự án xóa cầu khỉ, xây cầu mới vùng đồng bằng Nam bộ; xây dựng Đảo thanh niên; làm đường Hồ Chí Minh; xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp... Phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo để chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khoa học công nghệ mới; sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh”... đã lôi cuốn hàng triệu thanh thiếu niên tham gia. Từ trong phong trào của tuổi trẻ đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác.

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện”, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII (từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2002) đã mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đại hội đã phát động phong trào lớn “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam cùng siết chặt tay dưới lá cờ vinh quang của Đoàn, nguyện đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Phong trào mới với sức sống mới, hàng triệu thanh niên thi đua học tập, tiến quân vào khoa học - công nghệ; thi đua lao động sáng tạo để lập thân lập nghiệp; xung phong tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Các cuộc vận động, phong trào mới được triển khai như: “Sáng tạo trẻ”, “Bốn mới” (kỹ thuật mới, ngành nghề mới, thị trường mới, mô hình mới), “Cán bộ công chức trẻ với cải cách hành chính”, “Học tập tốt, rèn luyện tốt”, “Trí thức trẻ tình nguyện”... đã góp phần khơi sức thanh niên trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo từ thực tiễn. Đặc biệt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi hai mươi”, diễn đàn “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”, cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”  đã được các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên triển khai thực hiện nghiêm túc, có sức lôi cuốn và lan toả mạnh mẽ, tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng và niềm tin cho thế hệ trẻ.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX (diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 17/12 đến 21/12/2007). Trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tập trung triển khai hai phong trào lớn là “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Hai phong trào trên vừa phát huy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên, vừa tạo môi trường giáo dục, rèn luyện cho thanh niên, vì sự phát triển của thanh niên, của cộng đồng và đất nước; đồng thời góp phần định hướng, bảo vệ, chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên, huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh niên. Nhiều chương trình lớn của Đoàn như Tháng thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam, chương trình Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, Khi Tổ quốc cần... với nội dung có nhiều đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn đã thực sự tập hợp, đoàn kết được đông đảo các lực lượng thanh niên trong xã hội tham gia, được xã hội ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 là Đại hội của khát vọng tuổi trẻ. Đại hội được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2012 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã quyết định tiếp tục triển khai 2 phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” (có điều chỉnh, bổ sung các nội dung của hai phong trào để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới) nhằm tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên tham gia thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong nhiệm kỳ Đại hội, nhiều phong trào lớn của Đoàn được triển khai mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và tạo được hiệu ứng tốt đẹp trong cộng đồng xã hội như phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, các phong trào học sinh, sinh viên như: “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18”, “Sinh viên 5 tốt”; hay phong trào thi đua “3 trách nhiệmSáng tạo trẻ... Phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển cả về chất lượng và số lượng với các hoạt động nổi bật, ý nghĩa như Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, các hoạt động tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, các hoạt động tình nguyện của y, bác sỹ trẻ, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... Nhiều chương trình, cuộc vận động hướng về biển đảo thu hút sự quan tâm, tham gia của tuổi trẻ cả nước như: “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi”... với nội dung có nhiều đổi mới, sáng tạo đã thu hút được đông đảo thanh niên tham gia, được xã hội ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thức XI, diễn ra từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 12 năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội, với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - bản lĩnh - đoàn kết - sáng tạo - phát triển”. Đại hội biểu thị quyết tâm thực hiện mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các thời kỳ cách mạng và trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh nêu ra các hạn chế còn tồn tại, Tổng Bí thư cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; bày tỏ mong muốn các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ: Một là, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Hai là, chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ba là, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, trọng tâm là giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên. Tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù. Toàn Đoàn triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Thu hút, tập hợp, giáo dục thanh niên qua phong trào góp phần phát huy tính tích cực chính trị - xã hội của thanh niên, tạo môi trường thực tiễn rộng lớn, phong phú để giáo dục, rèn luyện, phát huy thanh niên.

II. Truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản tại Thành phố Sài Gòn - Gia Định được tổ chức và hoạt động theo tinh thần Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2. Tuy nhiên, do điều kiện lịch sử, cho đến năm 1967, Khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định mới được thành lập do Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, sau này là Thành ủy Sài Gòn - Gia Định trực tiếp lãnh đạo. Tiền thân của Thành Đoàn là các lớp sinh viên học sinh hoạt động chống Mỹ và chế độ Ngụy quyền Sài Gòn dưới danh nghĩa công khai là Hội Liên hiệp Thanh niên - Học sinh - Sinh viên giải phóng khu Sài Gòn - Gia Định.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, các tổ chức bí mật, công khai, nửa công khai do Liên chi ủy phụ trách học sinh – sinh viên, sau này là Ban cán sự sinh viên – học sinh rồi khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định thành lập đã nhanh chóng tập hợp được đông đảo thanh niên yêu nước, từng bước giác ngộ cách mạng cho thanh niên. Từ đây, các phong của trào thanh niên thành phố đã liên tục được tổ chức với những cuộc xuống đường rầm rộ biểu tình đòi dân sinh dân chủ, phản đối độc diễn bầu cử, phản đối leo thang chiến tranh; phong trào đốt xe Mỹ, phong trào hát cho đồng bào tôi nghe,… Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng Nhân dân và thanh niên đã làm cho kẻ thù hoảng sợ, chúng tăng cường khủng bố, đàn áp hòng làm nhục ý chí chiến đấu của nhân dân ta và phá vỡ hệ thống tổ chức lãnh đạo của Đảng, của Đoàn. Nhưng chúng đã hoàn toàn thất bại. Một người ngã xuống đã có hàng vạn người đứng lên. Đám tang của Trần Văn Ơn, của Quách Thị Trang, của Lê Văn Ngọc… đã trở thành những cuộc xuống đường biểu tình của cả biển người, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, tôn giáo, dân tộc.

Được sự dìu dắt của Đảng, sự chở che đùm bọc của nhân dân, tổ chức Đoàn - tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi ngày một lớn dần lên trong khói lửa, đạn bom hung bạo của kẻ thù. Căn cứ kháng chiến của Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định đã trải rộng hầu hết các tỉnh miền Nam. Đã có rất nhiều ba má phong trào sinh viên - học sinh, những người mẹ, người chị Bàn Cờ, những gia đình cơ sở ở vùng bàn đạp - căn cứ luôn sẵn sàng hy sinh tài sản và cả tính mạng để bảo vệ, nuôi giấu cán bộ Thành Đoàn. Cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân và thanh niên thành phố trong giai đoạn chống Mỹ hết sức vĩ đại, phong phú và đa dạng. Hơn hai trăm cán bộ Thành Đoàn đã anh dũng hy sinh, trong đó có ba đồng chí Bí thư Thành Đoàn: Trần Quang Cơ, Hồ Hảo Hớn, Trang Văn Học; trong đó cũng còn một số đồng chí đã hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt.

Sau ngày giải phóng, Thành phố Sài Gòn lại được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu như nguyện vọng của đông đảo nhân dân thành phố và cả nước. Với vai trò xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ thành phố mang tên Bác tiếp tục sứ mệnh trong thời kỳ mới là tập hợp lực lượng thanh niên thực hiện những nhiệm vụ mới. Trong giai đoạn 1975 - 1985, Thành Đoàn đã nhanh chóng tổ chức các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới. Đó là chiến dịch bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy năm 1975, gầy dựng và củng cố tổ chức và phát động các phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm sau đó. Đặc biệt, việc thành lập Lực lượng Thanh niên xung phong năm 1978 ghi dấu ấn sâu đậm của Thành Đoàn và tuổi trẻ thành phố, kêu gọi thanh niên lên rừng xuống biển, góp phần khai hoang, phục hóa những vùng đất bị hoang hóa bởi chiến tranh, đồng thời đào luyện con người trong điều kiện hòa bình và xây dựng đất nước. Trong những năm 1980 - 1985, Thành Đoàn phát động phong trào rèn tay nghề, thi thợ giỏi, phát huy sáng kiến trong sản xuất công thương nghiệp, xung kích vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản suất.

Trong giai đoạn 1985 - 1995, hưởng ứng chủ trương đổi mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI (1986 - 1991), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh triển khai có hiệu quả hai phong trào lớn của tuổi trẻ cả nước - phong trào “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”. Ngoài việc duy trì và đẩy mạnh các hoạt động rèn tay nghề, thi thợ giỏi, giai đoạn này xuất hiện nhiều mô hình hay gắn với nhu cầu, đặc điểm các đối tượng thanh niên cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, điển hình là sự ra đời và phát triển phong trào “Sáng tạo trẻ” trong thanh niên và tiếp theo là sự hình thành Văn phòng giao dịch và giới thiệu việc làm (1987) (nay là Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên), Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên thành phố (1989), thành lập Hội Doanh nghiệp Trẻ (sau này là Hội Doanh nhân trẻ), Trung tâm Thông tin tư vấn kinh tế Thanh niên (1994) (nay là Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp),… Đặc biệt, năm 1994 đánh dấu sự ra đời của chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè, mở đầu cho phong trào thanh niên tình nguyện của thành phố và lan rộng trong cả nước.

Giai đoạn 1995 - 2005 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng của phong trào thanh niên tình nguyện. Chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè phát triển thành chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, quy mô mở rộng ra toàn thành và các tỉnh bạn và đến năm 2000 được nhân rộng cả nước, lực lượng phát triển lên hàng trăm ngàn lượt chiến sĩ với nhiều nội dung tham gia phát triển kinh tế, vì an sinh xã hội, chuyển giao khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường,… Từ chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, phong trào thanh niên tình nguyện phát triển rộng ra các đối tượng thanh niên với các chương trình, chiến dịch mang tính đặc thù: chương trình Tiếp sức mùa thi (1997), chiến dịch Xuân tình nguyện (2009) trong sinh viên, chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ trong giáo viên và học sinh trung học phổ thông (1999), chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng trong thanh niên công nhân (2003), chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh trong thanh niên lực lượng vũ trang (2005).

Giai đoạn 2005 – 2017 là khoảng thời gian phát triển chiều sâu của phong trào tình nguyện gắn với thực hiện phong trào “Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của thanh niên thành phố. Trọng tâm của hoạt động tình nguyện giai đoạn này là sự phát triển của các đội hình chuyên gắn với năng lực, thế mạnh chuyên môn của các đối tượng thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; việc khai thác các nguồn lực xã hội đạt hiệu quả hơn; các cấp bộ Đoàn chủ động đề xuất và thực hiện các công trình, phần việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng sâu vùng xa, biển đảo, tại địa bàn tình nguyện quốc tế.

Trong từng giai đoạn, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhiệm vụ của Đoàn và nguyện vọng của thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố kiên trì các giải pháp giáo dục, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, điển hình là các hành trình đến với bảo tàng, đến với các địa chỉ đỏ, hành trình về nguồn, các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống. Đặc biệt, từ năm 2007 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã đầu tư các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (từ năm 2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đến năm 2016 là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) với nhiều cách làm sáng tạo tiêu biểu như Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”, nhật ký “Làm theo lời Bác”,… Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban Chấp hành Thành Đoàn đã chính thức triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn Thành phố”. Đây chính là những điểm nhấn quan trọng trong giáo dục tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn 2017 – 2022, qua đó góp phần hình thành và bồi đắp những phẩm chất tốt đẹp của người đoàn viên, thanh niên Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Công tác quốc tế thanh niên được Thành Đoàn quan tâm đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực từ cấp Thành đến cơ sở như giới thiệu đại biểu tham gia các chương trình giao lưu quốc tế thanh niên; tổ chức đón và giao lưu với các đoàn đại biểu nước ngoài đến giao lưu tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các hoạt động đón tiếp, giao lưu đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản… Song song đó, các đội hình tình nguyện trong khuôn khổ Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Kỳ Nghỉ hồng được tổ chức tại nước Cộng hòa Dân chủ Lào, Vương quốc Campuchia; duy trì tốt các chương trình trại hè dành cho thanh thiếu niên kiều bào, trại hè tiếng Anh dành cho thanh thiếu nhi thành phố, các diễn đàn, sân chơi học thuật của sinh viên các nước trong khu vực… Qua các hoạt động trên, đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và Thành phố, giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè khu vực và thế giới, thắt chặt thêm tình hữu nghị và hợp tác giữa thanh niên nói riêng và nhân dân Thành phố nói chung với bạn bè quốc tế.

Từ các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Đến nay, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã triển khai nhiều giải thưởng, danh hiệu nhằm tuyên dương các điển hình thanh niên gắn với từng đối tượng, đó là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Nhà giáo trẻ tiêu biểu, Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, Học sinh 3 rèn luyện, Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện, giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi, giải thưởng Phạm Ngọc Thạch,… Đặc biệt, danh hiệu cao quý Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Thành Đoàn tham mưu để lãnh đạo Thành phố trao tặng cho những điển hình thanh thiếu nhi Thành phố đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo nhân dân và thanh thiếu nhi thành phố. Qua 12 năm triển khai, đã có 78 đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh thiếu nhi được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Thành Đoàn cũng đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt đối với hai tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam Thành Phố và Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố trong việc đẩy mạnh thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” và phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, phát triển nhanh và phong phú các câu lạc bộ đội nhóm, các hoạt động hội nhập góp phần tích cực trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đặc biệt công tác xây dựng Đoàn - Hội tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được Ban Thường vụ Thành Đoàn quan tâm đầu tư các giải pháp chiều sâu, đồng thời chỉ đạo cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác tiếp cận, xây dựng lực lượng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, trong đó tập trung tại các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố.

Song song đó, công tác xây dựng Đoàn được đẩy mạnh, nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, Đoàn cơ sở được đầu tư như định hướng, trang bị tài liệu hỗ trợ sinh hoạt chi đoàn, hướng dẫn xây dựng chi đoàn vững mạnh theo chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm”. Các cấp bộ Đoàn Thành phố đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng thông qua việc thực hiện các chương trình, phần việc theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đầu tư nâng cao chất lượng Đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành chương trình hành động Nâng cao chất lượng Đoàn viên giai đoạn 2014 – 2017, chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 - 2017 với mục đích định hướng cho cơ sở Đoàn các nhóm nội dung, giải pháp mà thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng Đoàn viên trong giai đoạn hiện nay.

Vững tin hướng tới tương lai

Suốt chiều dài lịch sử phát triển của Thành phố và đất nước, đặc biệt là những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, rồi thực tiễn 43 năm sau ngày giải phóng, tuổi trẻ Thành phố luôn nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố, đất nước.

Trong sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, Khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định đã phát huy sức mạnh của một tổ chức thanh niên tiền phong, có những đóng góp quan trọng vào chiến thắng vĩ đại mùa xuân năm 1975. Sau ngày đất nước thống nhất, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố tiếp nối truyền thống, tập hợp thanh niên, thể hiện vai trò xung kích, tổ chức thành công các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, đạt được những thành tích xuất sắc trong công tác thanh niên, góp phần đắc lực vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước. Với thành quả trên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố đã được Đảng và Nhà nước phong nhiều danh hiệu cao quý:

- Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (năm 1996).

- Danh hiệu Anh hùng Lao động (năm 2008).

- Ba lần được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Độc lập hạng I (năm 1997, năm 2001 và năm 2017).

- Huân chương Độc lập hạng II (năm 1996).

- Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III (năm 2009).

- Hai lần được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen (trong năm 2004).

- Cờ thi đua xuất sắc (năm 2009 đến năm 2015) của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng.

Cùng nhiều Danh hiệu, Bằng khen, Cờ thưởng, Cờ thi đua và giải thưởng cao quý khác của lãnh đạo, các Ban, ngành Trung ương và Thành phố.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra trong 3 ngày từ 11 - 13/11/2017. Đại hội chọn khẩu hiệu hành động “Khát vọng - xung kích - tri thức - bản lĩnh” và chủ đề “Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh khát vọng, xung kích, tri thức, bản lĩnh, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xây dựng Đoàn vững mạnh”.

Đại hội đã xác định mục tiêu: “Tập trung giáo dục, bồi dưỡng thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, sức khỏe, có ý thức tôn trọng pháp luật, có đạo đức và lối sống văn hóa, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành phố; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng để tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Khẳng định rõ vai trò tổ chức Đoàn là người bạn đồng hành, kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của thanh niên về mọi mặt; cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh thiếu nhi, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn đối với Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố, thực hiện tốt vai trò phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thành phố; chủ động, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”. Đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm, 03 đề án, 05 chương trình giai đoạn 2017 – 2022. 

III. Tháng Thanh niên năm 2018

Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X, cũng là năm đánh dấu chặng đường 87 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; là dịp quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên Thành phố ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ hội để phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại các địa phương, đơn vị nói riêng và Thành phố nói chung, góp phần thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06/12/2017 của Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, Tháng Thanh niên năm 2018 diễn ra từ ngày từ 25/02/2018 đến 31/3/2018 với 11 chỉ tiêu cơ bản đã được Ban Chấp hành Thành Đoàn xác lập:

1. 100% Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Phấn đấu trên 90% chi đoàn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm.

3. 100% Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn tổ chức Ngày Đoàn viên năm 2018 (ngày 25/3/2018).

4. 100% Quận, Huyện Đoàn và tương đương, cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn tổ chức ít nhất 01 hoạt động tạo môi trường phát huy đoàn viên thanh niên trong việc đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, sáng kiến áp dụng vào thực tiễn.

5. Tổ chức hướng nghiệp cho ít nhất 100.000 thanh niên, học sinh; tư vấn, giới thiệu việc làm cho ít nhất 50.000 thanh niên; huấn luyện, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho 60.000 thanh thiếu nhi thành phố.

6. Tổ chức 10 chương trình tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nuôi, trồng cho nông dân 05 huyện ngoại thành.

7. Cải thiện môi trường, cảnh quan tại 02 tuyến kênh, rạch trên địa bàn thành phố.

8. Xây dựng 02 ”Không gian xanh”.

9. Hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo.

10. Phát triển mới 30.000 đoàn viên.

11. Xây dựng mới 30 Chi đoàn tại các đơn vị ngoài nhà nước.

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), đây là dịp quan trọng để mỗi cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, qua đó tự mình nâng cao nhận thức và hành động, góp sức xây dựng Đoàn vững mạnh.

Được tiếp lửa từ truyền thống hào hùng của dân tộc anh hùng, tuổi trẻ Thành phố càng nhận thức sâu sắc về việc tham gia giữ gìn và bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của dân tộc, về vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố và đất nước. Đó là niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay, là hành trang để tuổi trẻ hun đúc lòng yêu nước và bồi đắp lý tưởng cách mạng, chủ động hội nhập quốc tế, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên năm 2018

1. Nhiệt liệt chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018).

2. Tháng Thanh niên năm 2018: Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

3. Tháng Thanh niên năm 2018: Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên.

4. Tuổi trẻ Thành phố chung tay xây dựng nông thôn mới.

5. Tuổi trẻ Thành phố tham gia xây dựng đô thị văn minh.

6. Tuổi trẻ Thành phố tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội.

7. Tuổi trẻ Thành phố khát vọng - xung kích - tri thức - bản lĩnh.

8. Vì Đoàn vững mạnh – Vì Thành phố phát triển.

BBT

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT XEM NHIỀU NHẤT