Thể lệ cuộc thi “Trau dồi đạo đức, liêm chính cho thế hệ trẻ của lực lượng thực thi pháp luật ở khu vực Đông Nam Á”

 

A. Mục đích, ý nghĩa 

 • Khẳng định vai trò quan trọng của việc trau dồi đạo đức và liêm chính trong đội ngũ thế hệ trẻ thực thi pháp luật tại Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

• Nâng cao nhận thức, tăng cường hiểu biết của đội ngũ cán bộ trẻ Công an nhân dân Việt Nam về đặc điểm, tính chất của các hành vi tham nhũng, các cơ chế phòng ngừa tham nhũng, cũng như chính sách, pháp luật liên quan đến phòng ngừa tham nhũng, giáo dục đạo đức, liêm chính trong cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân.  

• Góp phần xây dựng thế hệ trẻ các cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân có nền tảng đạo đức trong sáng, liêm chính.

B. Đối tượng

• Các học viên hệ Đào tạo chính quy đang học tập tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

C. Số lượng tác phẩm dự thi

• Mỗi sinh viên đăng ký tham gia chỉ gửi 01 bài dự thi cá nhân dưới dạng bài luận.

D. Tiêu chí đối với tác phẩm dự thi

1. Về chủ đề, nội dung:

Tăng cường tu dưỡng đạo đức, liêm chính trong đội ngũ cán bộ Công an 

Học viên cần tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, đang nổi lên liên quan đến việc tu dưỡng đạo đức, liêm chính trong đội ngũ cán bộ Công an nhân dân. Bên cạnh việc tìm hiểu về tình hình hiện nay, chính sách pháp luật quốc gia và quốc tế về phòng ngừa tham nhũng, tăng cường liêm chính trong cơ quan thực thi pháp luật, khuyến khích Học viên nêu lên các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay nhằm giáo dục và phát huy các phẩm chất đạo đức, liêm chính cho đội ngũ cán bộ Công an nhân dân.

2. Về hình thức:

Tác phẩm dự thi là bài viết luận (dưới dạng văn xuôi) đánh máy bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, với các yêu cầu cụ thể:

- Tên bài viết: viết hoa (chữ đậm)

- Tóm tắt bài viết: khoảng 10 dòng

- Dung lượng bài viết: từ 2500 đến 3000 từ (không tính số lượng từ dùng cho chú thích và tài liệu tham khảo, thông tin tác giả).

- Chú thích tài liệu trích dẫn: để ở cuối trang, ghi rõ tác giả (năm), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, tập sổ, trang trích dẫn.Tên sách và tên người nước ngoài đều viết bằng tiếng của nước đã xuất bản ấn phẩm, không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch trừ những tên đã được Việt hóa (như: Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan…). Nếu sử dụng nguồn tài liệu chưa được công bố trên sách báo hoặc chỉ được phép dùng hạn chế thì ghi rõ tên cơ quan quản lý tài liệu, ký hiệu tài liệu.

- Tài liệu tham khảo: xếp tên tác giả (nếu không xác định được tác giả thì xếp theo tên cơ quan hoặc tên tài liệu) theo A, B, C gồm: tên tác giả (năm), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, tập số.

Lưu ý:

• Tác phẩm dự thi sẽ được tổ chức chấm kín, vì vậy đề nghị Học viên cung cấp thông tin cá nhân trong một trang riêng đính kèm phía sau tác phẩm. Không đặt thông tin của Học viên gắn với bất cứ nội dung nào của tác phẩm.

• Thông tin cá nhân gồm: Họ và tên, năm sinh, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ email. 

• Nghiêm cấm các hành vi xâm phạm bản quyền, sử dụng các phần mềm AI, nhờ người khác làm bài hộ… Trường hợp bị phát hiện sẽ bị xử lý.

3. Thời gian nhận bài thi: Học viên gửi bài dự thi về Văn phòng Học viện trước ngày 20/7/2023.

4. Nơi nhận bài thi: 

Học viên gửi cả bản in và file mềm bài dự thi về Văn phòng Học viện - Tầng 2 - Nhà Điều hành.

E. Ban Tổ chức cuộc thi

Ban Tổ chức cuộc thi bao gồm đại diện của UNODC Khu vực Đông Nam Á, UNODC tại Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Philippines, các cơ sở đào tạo Cảnh sát, cơ quan chức năng có liên quan (Ví dụ: Thanh tra Chính phủ…) tại các quốc gia Đông Nam Á tham gia cuộc thi.
Thành phần Ban Giám khảo chấm giải quốc gia sẽ bao gồm: UNODC tại quốc gia đó, Thanh tra Chính phủ (hoặc các cơ quan tương đương) và đại diện cơ sở đào tạo Cảnh sát nơi tổ chức cuộc thi.

F. Giải thưởng 

Các bài thi đạt giải cấp quốc gia (01 giải Nhất, 01 giải Nhì và 01 giải Ba) sẽ nhận được một bộ quà tặng từ UNODC.

Bài thi giành giải Nhất quốc gia sẽ được UNODC gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi.

Ban Tổ chức cuộc thi căn cứ kết quả triển khai cuộc thi tại các quốc gia Đông Nam Á, chất lượng của các bài thi giành giải Nhất quốc gia để lựa chọn bài thi đạt giải Nhất cuộc thi Viết luận Khu vực. 

Tác giả của Bài thi đạt giải cuộc thi viết luận Khu vực được đài thọ toàn bộ chi phí liên quan đến chuyến đi tham dự Hội nghị Các Quốc gia thành viên Công ước Phòng, chống Tham nhũng của Liên Hợp Quốc diễn ra tại Mỹ trong năm 2023. 

Các học viên đăng ký cuộc thi tại link dưới đây:

Link đăng ký cuộc thi


Gợi ý một số tài liệu tham khảo trong quá trình tham gia cuộc thi:
1. Công ước Phòng, chống Tham nhũng của Liên Hợp Quốc (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Cong-uoc-chong-tham-nhung-cua-Lien-Hop-quoc-09-12-2003-94971.aspx)
2. Luật Phòng, chống Tham nhũng 2018 
(https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Phong-chong-tham-nhung-322049.aspx)
3. Thông tư 27/2017/T-BCA quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân 
(https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-27-2017-TT-BCA-quy-dinh-quy-tac-ung-xu-cua-Cong-an-nhan-dan-361636.aspx)
4. Code of Conduct for Law Enforcement Officials (General Assembly Resolution 34/169, annex)
(https://digitallibrary.un.org/record/10639?ln=en) 
(Bộ Quy tắc Ứng xử cho Cán bộ Thực thi Pháp luật (Nghị quyết Đại hội đồng Liên Hợp Quốc số 34/169, phụ lục)
5. Handbook on Polcie Accountability, Oversight and Integrity
(https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_police_Accountability_Oversight_and_Integrity.pdf) 
(Sổ tay của UNODC về Tinh thần Trách nhiệm, Giám sát và Liêm chính của Cảnh sát)
6. Anti-Corruption and Police Reform 
(https://www.u4.no/publications/anti-corruption-and-police-reform) (Phòng, chống Tham nhũng và Cải cách Hành pháp)

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT XEM NHIỀU NHẤT